błąd względny graniczny

Encyklopedia PWN

właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
metrol. charakterystyka narzędzi pomiarowych spełniających jednakowe wymagania dotyczące dokładności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia