atmosferę

Encyklopedia PWN

atmosfera
[gr. atmós ‘para’, sphaíra ‘kula’],
gazowa powłoka planety lub zewnętrzna warstwa gwiazdy;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
atmosfera technol. wytwarzana w celu zapobieżenia niepożądanym zmianom, gł. utlenianiu, jakim mogłyby ulegać obrabiane przedmioty lub reagujące substancje;
atmosfera standardowa, atmosfera wzorcowa,
umowny pionowy rozkład parametrów termodynamicznych atmosfery ziemskiej (temperatury, ciśnienia i gęstości powietrza), odpowiadający w przybliżeniu średniemu rozkładowi tych parametrów w atmosferze rzeczywistej;
układ ruchów powietrza w atmosferze ziemskiej uśredniony przestrzennie (na ogół południkowo) i w długich przedziałach czasu (pora roku, wiele lat).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia