antrolopogiczny

Encyklopedia PWN

indywidualizm
[łac. individuum ‘coś niepodzielnego’, ‘jednostka’],
ogólnie poczucie niezależności i odrębności osobistej; postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów, rozpowszechnionych sądów, niekiedy nieliczące się z normami społecznymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia