antarktyczny

Encyklopedia PWN

kotik antarktyczny, uchatka antarktyczna, Arctocephalus gazella,
gatunek ssaka mor. z rodziny uchatkowatych;
Afrykańsko-Antarktyczny, Grzbiet, Atlantic-Indian Ridge,
grzbiet oceaniczny u pd. wybrzeży Afryki.
Australijsko-Antarktyczny, Basen, Southeast Indian Basin,
rozległy basen oceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
geol. płyta litosfery obejmująca Antarktydę oraz przyległe obszary oceanów: Atlantyckiego, Spokojnego i Indyjskiego.
oceaniczny obszar zoogeograficzny obejmujący polarne i subpolarne części oceanów: Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego na południe od konwergencji antarktycznej (±55° S) do brzegów Antarktydy;
Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie, Wyniesienie Australijsko-Antarktyczne, Southeast Indian Ridge,
szeroki grzbiet śródoceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia