anionowo czynne

Encyklopedia PWN

grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody — z części hydrofobowej (o małym powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody);
związki org., sole nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, o wzorach ogólnych odpowiednio (CnH2n + 1COO)mMe i (CnH2n - 1COO)mMe (gdzie n wynosi 11–17, m — wartościowość metalu Me);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia