amfibolowy

Encyklopedia PWN

azbest
[gr., ‘nie dający się ugasić’],
włókniste skupienia minerałów z grupy serpentynów lub amfiboli, dające się tkać i spilśniać;
łupki krystaliczne, łupki metamorficzne,
skały metamorficzne powstałe w warunkach metamorfizmu regionalnego, rzadziej kontaktowego, skał magmowych (ortołupki) lub osadowych (parałupki), a także diaftorezy gnejsów, amfibolitów i in. skał metamorficznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia