allegro sonatowe

Encyklopedia PWN

utwór muzyczny lub część utworu cyklicznego, utrzymany w szybkim tempie (allegro) i mający formę sonatową.
allegro
[wł.],
muz. szybko, wolniej niż presto, szybciej niż allegretto — określenie tempa wykonania utworu muzycznego, podawane w partyturze;
sonatowa forma, allegro sonatowe,
forma muzyczna, jedna z głównych w muzyce instrumentalnej XVIII–XIX w.,
sonata
[wł.],
cykl sonatowy,
muz. cykliczna forma muzyki instrumentalnej, składająca się najczęściej z 4 odrębnych, stanowiących zamkniętą całość części, zestawionych w odpowiedniej kolejności na zasadzie kontrastu agogicznego (kontrastu tempa), kontrastu wyrazowego i wspólnoty lub pokrewieństwa tonacji; także utwór muz. mający taką formę.
ekspozycja
[łac.],
muz. element formy fugi i formy sonatowej (allegra sonatowego);
Haydn
[haidn]
Joseph Wymowa, ur. 31 III 1732, Rohrau, zm. 31 V 1809, Wiedeń,
kompozytor austriacki przedstawiciel klasycyzmu w muzyce, najstarszy z tzw. klasyków wiedeńskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia