akinezą

Encyklopedia PWN

akineza
[gr. a- ‘nie-’, kínēsis ‘ruch’],
biol. zahamowanie ruchu lokomocyjnego swobodnie poruszających się organizmów jako reakcja na nieupostaciowany, bezkierunkowy bodziec o odpowiednim natężeniu (kinezy);
kinezy
[gr.],
biol. ruchliwość lokomotoryczna zwierząt, a także bezwarunkowo-odruchowe (a więc wrodzone) reakcje lokomotoryczne swobodnie poruszających się drobnych organizmów (Prokaryota) niezorientowane względem źródła prostego, nieupostaciowanego i bezkierunkowego zewn. bodźca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia