afrykański

Encyklopedia PWN

Afrykański Bank Rozwoju, ang. African Development Bank (ADB),
międzynarodowy bank, założony 4 VIII 1963 w Chartumie (rozpoczął działalność VII 1966), z siedzibą w Abidżanie;
Afrykański Demokratyczny Związek Kenii, ang. Kenya African Democratic Union (KADU),
ruch niepodległościowy i partia polit. w Kenii.
Afrykański Kongres Narodowy, ang. African National Congress (ANC),
partia polit. w RPA; zał. 1912 pod nazwą Południowoafryk. Tubylczy Kongres Nar. jako organizacja walcząca z dyskryminacją rasową w Związku Południowej Afryki (od 1961 RPA).
Afrykański Ludowy Związek Zimbabwe, ang. Zimbabwe African People’s Union (ZAPU),
ruch niepodległościowy, następnie partia polit. w Zimbabwe;
Afrykański Narodowy Związek Kenii, ang. Kenya African National Union (KANU),
ruch niepodległościowy, następnie najważniejsza partia polit. Kenii.
Afrykański Narodowy Związek Tanganiki, ang. Tanganyikan African National Union (TANU),
ruch niepodległościowy w Tanganice, następnie partia polityczna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia