Wstępna analiza bilansu

Encyklopedia PWN

ekon. część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, czyli pozyskiwanie funduszy pieniężnych z różnych źródeł oraz ich wykorzystywanie w różnych obszarach działalności.
Trifonow Jurij W., ur. 28 VIII 1925, Moskwa, zm. 28 III 1981, tamże,
pisarz rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia