Wielkiej Brytanii

Encyklopedia PWN

emirat utworzony 1921 z części bryt. mandatu Palestyny;
sojusz polityczno-wojskowy Niemiec, Austro-Węgier i Włoch 1882–1915;
pokój zawarty w Tylży (obecnie Sowieck, obwód królewiecki) między Francją i Rosją (7 VII) oraz między Francją i Prusami (9 VII);
rząd powołany 28 VI 1945 w Warszawie przez prezydenta KRN na podstawie porozumienia (wypełniającego decyzje konferencji jałtańskiej w sprawie Polski) zawartego na moskiewskiej konferencji 17–21 VI 1945 między przedstawicielami KRN i Rządu Tymczasowego RP a działaczami dotychczas związanymi z władzami RP na uchodźstwie.
U Nu, właśc. Thakin Nu, ur. 25 V 1907, Wakema, zm. 14 II 1995, Rangun,
birmański polityk, pisarz.
Udet Ernst, ur. 26 IV 1896, Frankfurt n. Menem, zm. 17 XI 1941, Berlin,
generał niem. (od 1940);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia