Wartość towaru

Encyklopedia PWN

wartość towaru, wartość użytkowa, wartość wymienna,
ekon.:
ekon. marksistowska kategoria oznaczająca część wartości towarów wytworzonych przez pracowników najemnych, przywłaszczaną przez kapitalistów;
ekon. produkt przeznaczony na sprzedaż;
ekon. specyficzny typ powszechnego (ogólnego) podatku obrotowego o charakterze pośrednim, obciążającego konsumpcję, ostatecznie ponoszony przez finalnego nabywcę towaru, konsumenta, w cenie zakupu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia