Susa

Encyklopedia PWN

Susa, Sūsah, fr. Sousse Wymowa,
m. portowe na wschodnim wybrzeżu Tunezji, nad zat. Al-Hammamat (M. Śródziemne);
Şuşa, Szusza, orm. Shushi,
m. w Azerbejdżanie, w Górskim Karabachu, na wys. ok. 1500 m, na południe od Xankəndi.
sus Minervam docet
[łac., ‘świnia poucza Minerwę’],
uczy głupi mądrego; jajo mądrzejsze od kury.
Suciu de Sus kultura
[k. sụcziu de sus],
zw. też kulturą Felsőszőcs (Węgry) lub kulturą Stanowo (Ukraina Zakarpacka),
archeol. kultura epoki brązu (ok. 1400–1200 p.n.e.), występująca na terenach północno-wschodniej części kotliny karpackiej, z centrum na Niz. Samoszu;
Vişeu de Sus
[wiszẹu de sus],
m. w północnej Rumunii nad rzeką Vişeu (dopływ Cisy), w Karpatach Wschodnich;
Dora Riparia, staroż. Duria Minor,
rzeka w północno-zachodnich Włoszech, lewy dopływ Padu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia