Shanxi

Encyklopedia PWN

Tianlongshan, Tienlungszan,
zespół świątyń buddyjskich w Chinach, w pobliżu miasta Taiyuan (prow. Shanxi);
gatunek węgla kopalnego zawierający 78–92% węgla pierwiastkowego, do 42% części lotnych w substancji organicznych oraz do 10% wilgoci całkowitej w węglu surowym, wykazujący ciepło spalania w odniesieniu do substancji wilgotnej i bezpopiołowej ponad 24 MJ/kg;
Yangquan, Jangcüan,
m. w środkowych Chinach, w prow. Shanxi, na wschód od m. Taiyuan.
Yangshao kultura, kultura Jangszao,
archeol. kultura neolitu chiń. rozwijająca się od schyłku V do końca IV tysiąclecia p.n.e. na terenach prow. Henan, Shanxi i Shaanxi;
Yuci, Jüci,
m. w Chinach (prow. Shanxi), w pobliżu miasta Taiyuan;
Yunkang, Jünkang,
miejscowość w Chinach, w prow. Shanxi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia