Rozpoznawanie supramolekularne

Encyklopedia PWN

chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
związki org., oligosacharydy o budowie cyklicznej, zbudowane z powtarzających się jednostek D-glukopiranozydowych;
Lipkowski Janusz, ur. 3 II 1943, Warszawa,
fizykochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia