Rodrigues

Encyklopedia PWN

Rodrigues
[rodrị:gez],
wyspa wulk. w archipelagu Maskarenów, na Oceanie Indyjskim, ok. 550 km na wschód od wyspy Mauritius; wchodzi w skład państwa Mauritius;
Rodrigues
[rrodrịgesz]
Amalia, ur. VII 1920, Lizbona, zm. 6 X 1999, tamże,
portugalska pieśniarka fado;
Rodrigues
[rrodrịgesz]
Nelson Falcão, ur. 23 VIII 1912, Recife (stan Pernambuco), zm. 21 XII 1980, Rio de Janeiro,
brazylijski dramatopisarz i dziennikarz;
Rodrigues
[rrodrịgesz]
Urbano Tavares, ur. 6 XII 1923, Lizbona, zm. 9 VIII 2013, tamże,
pisarz portugalski; także krytyk lit., eseista, felietonista; czł. Lizbońskiej Akad. Nauk i Brazylijskiej Akad. Literatury;
Lobo
[lọbu]
Francisco Rodrigues, ur. 1580, Leiria, zm. 1622 (utonął w Tagu?),
pisarz portugalski, tworzący także w języku hiszpańskim;
Maskareny, ang. Mascarene Islands, fr. Îles Mascareignes,
archipelag wysp wulkanicznych na Oceanie Indyjskim, na wschód od Madagaskaru;
państwo w archipelagu Maskarenów, w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, ok. 800 km na wschód od Madagaskaru; obejmuje wyspy Mauritius i Rodrigues oraz grupy wysp Agalega i Cargados Carajos Shoals
Miguéis
[migẹisz]
José Rodrigues, ur. 9 XII 1901, Lizbona, zm. 27 X 1980, Nowy Jork,
pisarz portugalski;
Port Mathurin
[por maturę̣],
m. w Mauritiusie, w północnej części wyspy Rodrigues, nad O. Indyjskim.
Saint-Simon
[sę simą̣]
Claude Henri de Rouvroy de Wymowa, hrabia, ur. 17 X 1760, Paryż, zm. 19 V 1825, tamże,
francuski historyk, filozof i myśliciel społeczny.
Środkowoindyjski, Grzbiet, Mid-Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w środkowej części dna Oceanu Indyjskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia