Prawo wymiernych wskaźników

Encyklopedia PWN

prawa określające prawidłowości zewn. i wewn. budowy ciał krystalicznych.
Haüy
[aüị]
René Just, ur. 28 II 1743, Saint-Just-en-Chaussée, zm. 1 VI 1822, Paryż,
brat Valentina, fr. krystalograf i mineralog;
krystalografia
[gr. krýstallos ‘kryształ’, gráphō ‘piszę’],
nauka o wewn. i zewn. budowie oraz o powstawaniu i właściwościach fiz. i fizykochemicznych ciał krystalicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia