Prawo stałości kątów

Encyklopedia PWN

prawa określające prawidłowości zewn. i wewn. budowy ciał krystalicznych.
krystalografia
[gr. krýstallos ‘kryształ’, gráphō ‘piszę’],
nauka o wewn. i zewn. budowie oraz o powstawaniu i właściwościach fiz. i fizykochemicznych ciał krystalicznych;
Romé de l’Isle
[romẹ dö lil]
Jean Baptiste, ur. 26 VIII 1736, Gray, zm. 7 III 1790, Paryż,
fr. krystalograf i mineralog;
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
Stensen Niels, Nicolaus Steno, Stenon, ur. I 1638, Kopenhaga, zm. XI 1686, Schwerin (Niemcy),
duński geolog, anatom, lekarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia