Poziom absolutny

Encyklopedia PWN

ekon. realna wartość jednostki monetarnej (pieniężnej) waluty danego kraju, czyli wartość wyrażona w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który można nabyć za tę jednostkę;
zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny.
ekon. określenie absolutnego poziomu użyteczności danego koszyka dóbr i usług za pomocą utyli.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia