Polityka dochodowa

Encyklopedia PWN

ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. system polityki gospodarczej państwa polegający na bezpośrednim oddziaływaniu państwa na gospodarkę w makroskali; także zespół środków, za pomocą których państwo realizuje tę politykę.
Kazimierz III Wielki, z dyn. Piastów, ur. 30 IV 1310, zm. 5 XI 1370, Kraków,
król Polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia