Oksywska

Encyklopedia PWN

odosobniona wysoczyzna morenowa na Pobrzeżu Kaszubskim, między Pradoliną Łeby–Redy na północy i suchą pradoliną (tzw. Meander Kaszubski) na południu i południowym zachodzie, częściowo w granicach Gdyni;
archeol. kultura młodszego okresu przedrzymskiego (II w. p.n.e.–pocz. n.e.), powstała na Pomorzu Gdańskim na podłożu kultury wejherowsko-krotoszyńskiej pod wpływem kultury jastorfskiej i latenizacji;
dzielnica nadmor. Gdyni, na południowo-wschodnim skraju Kępy Oksywskiej, nad Zat. Gdańską;
Dąbek Stanisław, ur. 28 III 1892, Nisko, zm. 19 IX 1939, Babie Doły (Kępa Oksywska),
ojciec Teresy Dąbek-Wirgowej, pułkownik, nauczyciel;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia