Okres IV cesarski

Encyklopedia PWN

Ashikaga
[aśikaga]
Takauji, ur. 1305, Ashikaga, zm. 30 IV 1358, Kioto,
japoński wojownik, mąż stanu, pierwszy shōgun dyn. Ashikaga;
bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia