Obróbka strumieniowa

Encyklopedia PWN

obróbka erozyjna skoncentrowanym strumieniem nośników energii kinet. (np. elektronów, jonów, światła laserowego, strugi cieczy) o znacznej mocy (ponad 100 W/cm2);
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
obróbka strumieniowa wykorzystująca strumień elektronów;
obróbka jonowa, obróbka plazmowa,
rodzaj strumieniowej obróbki erozyjnej;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia