Murą

Encyklopedia PWN

mur
[niem. < łac.],
konstrukcja budowlana jednorodna lub wielowarstwowa, wykonana ręcznie, tj. murowana z drobnowymiarowych elementów murowych łączonych zaprawą, klejem, łącznikami mech. (np. klamry, kołki, kotwy) lub zestawianych „na sucho”.
Mura, niem. Mur,
rz. w Austrii, Słowenii i Chorwacji, w dolnym biegu częściowo rzeka graniczna: austr.-słoweńska, chorwacko-słoweńska i chorwacko-węgierska, lewy dopływ Drawy;
m. w Rosji, w obwodzie włodzimierskim, nad Oką; ośrodek adm. rejonu.
ściana (z kamienia, cegieł, betonu) przenosząca obciążenia poziome, np. od naporu mas ziemnych (m.o. chroniący skarpę przed osuwaniem) lub składowanych materiałów (ściana silosu).
Aureliańskie mury, łac. Aureliana moenia,
ostatnie mury, którymi otoczono Rzym — za panowania ces. Aureliana (III w.),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia