Mosiną

Encyklopedia PWN

miasto w woj. wielkopol., w powiecie poznańskim, na pograniczu Poznańskiego Przełomu Warty, Doliny Środkowej Obry i Kotliny Śremskiej, nad Kanałem Mosińskim, na południowo-wschodnim krańcu Wielkopol. Parku Nar., w otoczeniu lasów.
Mosin Siergiej I., ur. 14 IV 1849, Ramoń (obwód woroneski), zm. 21 II 1902, Siestrorieck,
konstruktor ros.; organizator produkcji broni strzeleckiej;
pow. ziemski w środkowej części woj. wielkopol.;
południkowy odcinek dolnej Warty, między Mosiną a Obornikami;
w. w woj. wielkopol., w pow. poznańskim (gmina Mosina), w Poznańskim Przełomie Warty, na południowy wschód od Mosiny.
Bniński Maciej, Maciej z Bnina, Maciej z Mosiny, M. Mosiński, ur. zapewne po 1420, zm. przed 8 I 1493 (data pogrzebu),
wojewoda kaliski od 1475, poznański od 1477;
Dera Jerzy, ur. 9 IV 1933, Mosina,
fizyk;
w. w woj. wielkopol. (pow. poznański, gmina Mosina), nad Wartą, w Rogalińskim Parku Krajobrazowym;
ród magnackiherbu Łodzia, pochodzący od rodziny piszącej się z Bnina i Mosiny.
w. w woj. wielkopol., w pow. poznańskim (gmina Mosina), na granicy Kotliny Śremskiej i Równiny Wrzesińskiej, nad Wartą, w Rogalińskim Parku Krajobrazowym;
region w środkowozachodniej Polsce i Niemczech, między pojezierzami: Lubuskim i Wielkopolskim na północy a Wzniesieniami Zielonogórskimi i Pojezierzem Leszczyńskim na południu, część tzw. pradoliny warszawsko-berlińskiej;
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia