Obornikami

Encyklopedia PWN

obornik, gnój, mierzwa, nawóz stajenny,
gospodarski nawóz org., składający się z przefermentowanego kału i moczu zwierząt hodowlanych oraz ściółki, przechowywany w wyodrębnionym miejscu (tzw. gnojowni);
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, w Kotlinie Gorzowskiej, w Obornickiej Dolinie Warty, nad Wartą u ujścia Wełny, na skraju Puszczy Noteckiej.
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, na obszarze Wzgórz Trzebnickich.
roztrząsacz obornika, rozrzutnik obornika,
maszyna roln. do równomiernego rozrzucania obornika, torfu, kompostu itp. podczas nawożenia pól uprawnych;
Biskupski Antoni, ur. 12 XII 1890, Rogoźno k. Obornik, zm. 29 V 1929, Gdynia,
uczestnik powstania wielkopol., historyk wojskowości, major;
pow. ziemski w środkowopółnocnej części woj. wielkopol.;
pow. ziemski w północno-wschodniej części woj. dolnośląskiego;
rz., prawy dopływ Warty, płynie przez pojezierza: Gnieźnieńskie i Chodzieskie, do Kotliny Gorzowskiej, w woj. wielkopol. i kujawsko-pomor.;
stosowanie nawozów w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych, zwiększenia zasobności gleb w składniki pokarmowe oraz polepszenia właściwości fiz., fizykochemicznych i biol. gleb.
południkowy odcinek dolnej Warty, między Mosiną a Obornikami;
rz., lewy dopływ Warty, płynie na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopol.;
ściółka, podściółka,
miękki, suchy, dobrze nasiąkający materiał organiczny (głównie słoma zbóż, zwłaszcza żytnia, także torf ze słomą, trociny, słoma bobiku i grochu, liście drzew i in.), rozkładany jako posłanie na legowiskach zwierząt gopodarskich;
bydło domowe, Bos taurus,
gat. zwierząt hodowanych gł. w celu pozyskiwania mięsa, mleka, skóry i siły pociągowej, zaliczany do rodziny bydłowatych, Bovidae (podrzędu przeżuwaczy, rzędu parzystokopytnych).
formowane, najczęściej w kształcie sześcianów, bryłki ziemi z dodatkiem nawozów org. (obornik, nawóz koński) lub torfu, nawozów mineralnych, niekiedy także z niewielką ilością pestycydów, stosowane w produkcji ogrodniczej;
Esman Józef, J. Essmann, ur. 1815, Długa Goślina k. Obornik, zm. 31 VII 1873, Poznań,
działacz konspiracji nar., z zawodu młynarz;
Gliszczyński, Glisczyński, Antoni, ur. 7 I 1766, Rożnowo k. Obornik, zm. 25 XII 1835, Warszawa,
działacz polit., ekonomista;
gnojowica, gnojownica, obornik płynny,
nawóz organiczny, przefermentowana mieszanina kału i moczu zwierząt gospodarskich (głównie bydła), bez lub z domieszką wody;
część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, między ujściem Warty do Odry na zachodzie a Pojezierzem Chodzieskim na wschodzie;
Komorowski Bronisław, ur. 4 VI 1952, Oborniki Śląskie,
historyk, polityk;
nawóz organiczny uzyskiwany w wyniku częściowego tlenowego rozkładu odpadów gospodarskich lub przem. przez drobnoustroje znajdujące się w tych materiałach lub dodane jako szczepionki;

Słownik języka polskiego PWN

obornik «nawóz będący mieszaniną odchodów zwierzęcych i ściółki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia