Mazurskie

Encyklopedia PWN

południowo-zachodnia część Pojezierzy Wschodniobałtyckich, w Polsce i obwodzie królewieckim (północny skraj), między pojezierzami: Iławskim i Chełmińsko-Dobrzyńskim na zachodzie a Litewskim na wschodzie;
woj. (od I 1999) w północno-wschodniej Polsce, nad Zalewem Wiślanym;
organizacja pol. na Mazurach;
organizacja pol. na Mazurach, z siedzibą w Szczytnie, działała 1923–28
Mazurska Partia Ludowa, Partia Ludowa Mazurska,
pierwsza mazurska organizacja polit., zał. 1896 w Ełku przez działaczy skupionych wokół „Gazety Ludowej”;
część Pojezierza Mazurskiego, między pojezierzami: Olsztyńskim i Mrągowskim oraz Krainą Wielkich Jezior na północy a Równiną Kurpiowską na południu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia