Maj

Encyklopedia

med. współwystępowanie różnych wad rozwojowych mających jedną przyczynę, które są charakterystyczne dla określonego zespołu;
zgrupowania gatunków mające wewnętrzne mechanizmy regulacyjne;
med. twór wapniowy mający struktury zębiny;
jeden z głównych organów ONZ, w którym reprezentowani są na równych prawach wszyscy członkowie organizacji;
nazwa Izraela lub Palestyny w języku pielgrzymów chrześc., powszechnie używana od średniowiecza;
ziemie fulerskie, ziemie foluszowe,
naturalne ziemie odbarwiające mające już w stanie surowym dobre właściwości adsorbujące;
ziemie odbarwiające, ziemie bielące,
sproszkowane glinki pochodzenia naturalnego, zbudowane głównie z glinokrzemianów oraz niewielkich ilości tlenków wapnia, magnezu, żelaza, odznaczające się właściwościami adsorpcyjnymi;
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów metalowych lub niemetalowych cienkich powłok ze złota — dekoracyjnych, chroniących przed czynnikami atmosferycznymi oraz chem. i/lub mających inne żądane właściwości;
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
koncepcja eschatologiczna, zgodnie z którą w dniu Sądu Ostatecznego zmarli zostaną wskrzeszeni przez Boga;
zoohigiena
[gr.],
higiena zwierząt,
nauka zajmująca się badaniem wzajemnych stosunków między organizmem zwierzęcia a środowiskiem zewn.;
stowarzyszenie zrzeszające osoby mające wykształcenie prawnicze lub wykonujące zawód prawniczy;
stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych i materialnych interesów pisarzy oraz udział w kształtowaniu kultury nar. (początkowo tylko jako reprezentacja interesów zawodowych środowiska lit.).
związek mający na celu przestępstwo; karalne jest zakładanie, kierowanie z.p., jak i sam w nim udział.
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
elektrotechn. przewód elektr. (drut), zwinięty wzdłuż linii śrubowej;
Żeromski Stefan, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla, ur. 14 X 1864, Strawczyn (Kieleckie), zm. 20 XI 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, uznawany za najwybitniejszego prozaika przełomu XIX i XX w..
mit. słow. w folklorze słow. przeciwnik smoka, mający jednak z nim wiele cech wspólnych;

Słownik języka polskiego

maj «piąty miesiąc roku kalendarzowego»
• majowy
maić «zdobić coś zielonymi gałązkami, liśćmi, kwiatami»
maja I «krab o kolczastym ciele, czerwonym pancerzu i odnóżach pokrytych włoskami»
maja II «w filozofii indyjskiej: pierwotnie nadprzyrodzona moc, w późniejszych tekstach hinduistycznych: iluzoryczne przejawianie się świata będącego odbiciem jedynej rzeczywistości – brahmana»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia