Maj

Encyklopedia PWN

mat. niezmiennik równoważności węzłów, wprowadzony przez V.F.R. Jonesa;
dziedzina przemysłu obejmująca połów i przetwórstwo waleni, gł. z grup: wielorybów gładkoskórych, wielorybów fałdowców i kaszalotów (w znacznie mniejszej liczbie były i są poławiane niektóre gat. wali dziobogłowych, delfinowatych i narwali).
wielościan archimedesowy, wielościan półforemny,
mat. wielościan o foremnych ścianach mający przystające (takie same) naroża, czyli kąty wielościenne;
log. cecha wyrażeń mających więcej niż jedno znaczenie, np. nazw homonimicznych (róża, zamek itp.);
wierzba koszykarska, wiklina, wierzba wikliniarska, Salix cordata,
krzewiaste gatunki wierzby i ich odmiany uprawne, o prostych, elastycznych jednorocznych pędach, zw. prętami, z cienkim rdzeniem, znoszące dobrze coroczne ścinanie i mające zastosowanie w wikliniarstwie.
natchniony poeta, poeta prorok.
Wignera–Seitza komórka, symetryczna komórka prymitywna,
krystal. prymitywna (nie centrowana) komórka elementarna utworzona w centrowanej sieci przestrzennej (sieci Bravais’go), mająca elementy symetrii tej sieci.
farm. alkaloid indolowy występujący w zielu barwinka (barwinek pospolity);
Winogradski Siergiej N., ur. 1 (13) IX 1856, Kijów, zm. 25 II 1953, Brie-Comte-Robert (Francja),
mikrobiolog rosyjski;
anat. struktury wchodzące w skład niektórych tkanek;
wojna celna spowodowana przez Niemcy, mająca na celu załamanie gospodarki Polski, → celna wojna.
wojna między rojalistami Karola I a opozycją, o kształt ustrojowy i rel. państwa;
konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem.
wojna o Chaco 1932–35,
walki między Boliwią a Paragwajem o sporny od XIX w. obszar Chaco Północnego (ok. 200 tys. km2), stanowiący północną część niziny Gran Chaco;
wojna stuletnia 1337–1453,
wojna między Anglią a Francją.
dwa konflikty militarne, wywołane roszczeniami państw bałkańskich wobec Turcji i ich późniejszymi sporami granicznymi;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
wokalizm
[łac. vocalis ‘głosowy’; ‘samogłoska’],
językozn. zasób samogłosek danego języka mających określone funkcje i pozostających w określonych stosunkach.
biochem. produkty niepełnej redukcji cząsteczki tlenu O2, mające niesparowany elektron, bardziej reaktywne niż O2;

Słownik języka polskiego PWN

maj «piąty miesiąc roku kalendarzowego»
• majowy
maić «zdobić coś zielonymi gałązkami, liśćmi, kwiatami»
maja I «krab o kolczastym ciele, czerwonym pancerzu i odnóżach pokrytych włoskami»
maja II «w filozofii indyjskiej: pierwotnie nadprzyrodzona moc, w późniejszych tekstach hinduistycznych: iluzoryczne przejawianie się świata będącego odbiciem jedynej rzeczywistości – brahmana»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia