Machabeusze

Encyklopedia PWN

Machabeusze, Hasmoneusze,
ród kapłański w II w. p.n.e., od 140 p.n.e. dynastia panująca w Judei;
Jonatan Machabeusz, data ur. nieznana, zm. 143 p.n.e.,
etnarcha Judei;
Juda Machabeusz, Juda Makkabi, data ur. nieznana, zm. 160 p.n.e.,
przywódca żydowski: po śmierci ojca, Matatiasza (165 p.n.e.) przywódca powstania Żydów przeciw Antiochowi IV Epifanesowi,
Szymon Machabeusz, data ur. nieznana, zm. 135 p.n.e.,
brat Judy i Jonatana Machabeuszy, etnarcha Judei od 143;
ród kapłański w Judzie, → Machabeusze.
Jerozolima, hebr. Yěrûšālaîm, arab. Al-Quds,
m. w Palestynie i Izraelu, stolica (według prawa izraelskiego, nie uznawana de iure przez większość państw ONZ) Izraela.
judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
Stattler Wojciech Korneli, ur. 20 IV 1800, Kraków, zm. 6 XI 1875, Warszawa,
malarz;
Antioch IV Epifanes, Antíochos Epiphanḗs, z dynastii Seleucydów, data ur. nieznana, zm. 163 p.n.e.,
król Azji od 175, młodszy syn Antiocha III Wielkiego;
Antygon II Matatiasz, Antígonos Mattathías, z dynastii Hasmoneuszy (Machabeuszów), data ur. nieznana, zm. 37 r. p.n.e., Antiochia,
ostatni władca staroż. Judei (40–37 r. p.n.e.);
Chanuka, Hanukka
[hebr., ‘poświęcenie’],
8-dniowe święto żydowskie, obchodzone od 25. dnia miesiąca kislewa (listopad–grudzień);
faryzeusze
[hebr. peruszim ‘oddzieleni’],
żydowskie stronnictwo religijno-polityczne, istniejące od II w. p.n.e. do końca I w. n.e., przeciwnicy saduceuszy;
Händel, Haendel, Handel, Georg Friedrich Wymowa, ur. 23 II 1685, Halle, zm. 14 IV 1759, Londyn,
kompozytor niemiecki, osiadły w Wielkiej Brytanii, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki późnego baroku.
Hebron, Al-Khalīl,
m. w środkowej Palestynie, w Judei, w Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu (Jordanu).
Herod I Wielki, ur. ok. 73 r. p.n.e., zm. 4 r. p.n.e.,
król Judei od 37 r. p.n.e.
Judea, Iudaea,
prow. rzym. powstała w 6 r. n.e. po aneksji państwa Archelaosa, stopniowo objęła całość dawnego królestwa Heroda I Wielkiego;
2 księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu opisujące powstanie Żydów pod wodzą rodziny Machabeuszów przeciw władzy Seleukidów z Syrii w II w. p.n.e.;
Mariamne, Mariamme, Miriam, data ur. nieznana, zm. 29 r. p.n.e.,
z dynastii Machabeuszów, od 37 r. żona Heroda I Wielkiego
Matatiasz, data ur. nieznana, zm. 165 p.n.e.,
kapłan judejski w Modin
żydowska instytucja religijna i sądownicza w starożytnej Judei, znana od III w. p.n.e.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia