Lwowie

Encyklopedia PWN

zbiorowości zwierzęce złożone z rodziców (lub jednego z nich), dzieci, starszego rodzeństwa, czasem także z osobników dalszego pokrewieństwa (np. tzw. ciotki), które łączy szczególna więź;
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Radomskiej, nad Zwolenką (lewy dopływ Wisły) i Piątkowym Stokiem.
Żabczyński Aleksander, ur. 24 VII 1900, Warszawa, zm. 31 V 1958, tamże,
aktor;
w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego;
Żółkiewka, Żółkiewianka, Kawenka,
rz., lewy dopływ Wieprza;
Żórawno, Żurawno, Żurawne, Zhuravne,
osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na południe od Lwowa, na prawym brzegu Dniestru, powyżej ujścia Świczy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia