Krobia

Encyklopedia PWN

miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, na zachodnim skraju Wysoczyzny Kaliskiej.
mieszkańcy Biskupizny, niewielkiego regionu etnogr., obejmującego kilkanaście wsi należących w większości do gminy Krobia (woj. wielkopol.);
pow. ziemski w południowej części woj. wielkopol.;
Mycielski Franciszek, ur. 15 III 1832, Chocieszewice k. Krobi, zm. 2 III 1901, Wiśniowa (Krakowskie),
działacz polit. w Wielkopolsce i Galicji, ziemianin;
w. w woj. wielkopol. (pow. gostyński, gmina Krobia);
w. w woj. wielkopol. (pow. gostyński, gmina Krobia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia