Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, na skraju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Mrągowskiego i Równiny Sępopolskiej, nad rz. Guber.
jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Węgorapy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wschód od Giżycka, na wys. 120 m;
Krutynia, Krutyńska Struga,
rz., prawy dopływ Pisy, płynie przez Pojezierze Mrągowskie, Równinę Mazurską i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim;
w. w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim (gmina Piecki), na pograniczu Pojezierza Mrągowskiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad Krutynią, w Puszczy Piskiej;
przysiółek w gminie Węgorzewo (woj. warm.-mazur., pow. węgorzewski), w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, nad Kanałem Mazurskim.
jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (woj. warm.-mazur.), na wys. 122 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia