Koszty stałe

Encyklopedia PWN

ekon. koszt, który nie zmienia się wraz ze zmianą skali produkcji,
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
ekon. przychody występujące, gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.
ekon. wszystkie ekonomiczne koszty produkcji i suma kosztów stałych i zmiennych.
ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia