Kazimierz Biskupi

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. wielkopol., w pow. konińskim, na południowym krańcu Pojezierza Kujawskiego;
Kazimierz IV Jagiellończyk, z dynastii Jagiellonów, ur. 30 XI 1427, Kraków, zm. 7 VI 1492, Grodno,
król polski, wielki książę litewski.
Kazimierz III, z dynastii Piastów, ur. 1448 lub 1449, zm. 9 VI 1480, Pułtusk,
książę mazowiecki, syn Bolesława IV, brat Konrada III Rudego, Bolesława V i Janusza II;
Czartoryski Kazimierz Florian, ur. ok. 1620, Klewań, zm. 15 V 1674, Warszawa,
arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski;
Łubieński Kazimierz, ur. 1652, zm. 11 V 1719, Kielce,
biskup krakowski;
Pac Kazimierz, data ur. nieznana, zm. 1695, Olesiady (Żmudź),
brat Krzysztofa Zygmunta i Michała Kazimierza, biskup żmudzki;
Bereśniewicz Aleksander Kazimierz, ur. 16 VI 1823, Szwelnie (Żmudź), zm. 4 VI 1902, Włocławek,
biskup kujawsko-kaliski;
Brzostowski Konstanty Kazimierz, ur. 1644, zm. 24 X 1722, Dąbrowna (Dubrouna, wsch. Białoruś),
biskup;
Dąbski Stanisław Kazimierz,
biskup, → Dąmbski Stanisław Kazimierz.
Majdański Kazimierz, ur. 1 III 1916, Małgów k. Kalisza, zm. 29 IV 2007, Łomianki,
teolog, arcybiskup;
Romaniuk Kazimierz, ur. 21 VIII 1927, Hołowienki (pow. sokołowski),
teolog katol., biblista, biskup;
Cieciszowski Kasper Kazimierz, ur. 1745, Ozorów k. Siedlec, zm. 28 IV 1831, Łuck,
biskup kijowski od 1784, piński od 1796, łucki i żytomierski 1798–1831, arcybiskup metropolita mohylewski od 1828.
Dąmbski, Dąbski, Stanisław Kazimierz, ur. ok. 1638, zm. 15 XII 1700, Kraków,
biskup chełmski od 1673, łucki od 1676, płocki od 1682, włocławski od 1692.
Hartleb Kazimierz Jan, ur. 6 VII 1886, Zimna Woda k. Lwowa, zm. 21 XI 1951, Toruń,
brat Mieczysława, historyk kultury;
Kossakowski Józef Kazimierz, ur. 16 III 1738, Szyły k. Kowna, zm. 9 V 1794, Warszawa,
brat Szymona Marcina, biskup, targowiczanin, pisarz i publicysta;
Nycz Kazimierz, ur. 1 II 1950, Stara Wieś, k. Oświęcimia,
arcybiskup, teolog;
Ostrowski Antoni Kazimierz, ur. 29 V 1713, Ostrów k. Magnuszewa, zm. 26 VIII 1784, Paryż,
prymas Polski i arcybiskup gnieźnieński;
grupa błogosławionych, pomordowanych przez okupantów niem. 1939–45, beatyfikowanych 1999 przez Jana Pawła II w Warszawie:
Długosz Jan, ur. 1415, Brzeźnica (Wieluńskie), zm. 19 V 1480, Kraków,
najwybitniejszy średniowieczny historyk polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia