Kauczuki syntetyczne

Encyklopedia PWN

silikony
[ang. < łac.],
polimery silikonowe,
syntetyczne materiały polimerowe, których gł. składnikiem są polisiloksany, tj. związki wielkocząsteczkowe o szkielecie siloksanowym zbudowanym, podobnie jak w krzemianach nieorg. (krzemiany), na przemian z atomów tlenu i krzemu –O–Si–O–Si–O–;
Sinopec, China Petroleum and Chemical Corporation,
chiński koncern paliwowo-chemiczny, jedno z najważniejszych i największych przedsiębiorstw w kraju i na świecie;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
Aldershot
[ọ:ldərszot],
m. w Wielkiej Brytanii (Anglia), na południowy zachód od Londynu;
związki antymonu i siarki;
Bayer AG
[bạiər a:g:] Wymowa,
Bayer Aktiengesellschaft Wymowa,
niemiecka spółka akcyjna, przedsiębiorstwo chemiczno-farmaceutyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia