KARPATY

Encyklopedia PWN

Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
Karpaty, Białe, słowac. Biele Karpaty, czes. Bílé Karpaty,
pasmo górskie w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu Słowacji i Czech, ciągnące się równolegle do doliny środkowego Wagu;
Karpaty, Małe, Malé Karpaty,
zrębowe pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, w południowo-zachodniej Słowacji, między doliną Dunaju pod Bratysławą a doliną środkowego Wagu;
Karpaty Marmaroskie, Góry Marmaroskie, rum. Munţii Maramureşului, ukr. Marmarośki Karpaty,
część Wewnętrznych Karpat Wschodnich, na granicy Rumunii i Ukrainy, pomiędzy dolinami Czarnego Czeremoszu, Białej Cisy i jej lewego dopływu, Vişeu;
Karpaty Mołdawsko-Munteńskie, Karpaty Mołdawskie, Munţii Moldovei,
część Zewnętrznych Karpat Wschodnich, w Rumunii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia