Jasnością bolometryczną

Encyklopedia PWN

astr. jasność obiektu astr. we wszystkich długościach fali (przy spełnieniu warunków takich, jak przy jasności absolutnej).
astr. jasność w całym zakresie widma promieniowania (we wszystkich długościach fal promieniowania) danego obiektu, mierzona spoza atmosfery Ziemi.
astr. natężenie oświetlenia powierzchni promieniowaniem elektromagnetycznym wysyłanym przez dany obiekt astronomiczny, czyli ilość energii docierająca w jednostce czasu od danego obiektu do jednostkowej powierzchni prostopadłej do kierunku padania promieniowania.
astr. wyrażana w wielkościach gwiazdowych jasność, jaką miałby obiekt astronomiczny obserwowany z odległości 10 pc (parsek) w pustej przestrzeni;
Słońce, symbol ,
najbliższa gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego zawierające 99,87% jego całkowitej masy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia