Ich

Encyklopedia PWN

Żychliński Ludwik, ur. 1837, Poznańskie, zm. po 1901, Brusno (pow. lubaczowski),
, brat Teodoradziałacz niepodległościowy, pamiętnikarz;
dziedzina etyki zajmująca się moralnymi aspektami sfery produkcji materialnej i związanymi z nimi zagadnieniami polit.;
dziennik informacyjno-publicyst. o zasięgu ogólnokrajowym, wyd. 1996–2005 w Warszawie;
dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
w wierzeniach większości ludów egzystencja człowieka lub jego duchowej istoty (duszy) w krainie zmarłych po śmierci (eschatologia)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia