Ich

Encyklopedia PWN

zoochoria
[gr.],
zwierzęcosiewność,
rozsiewanie diaspor przez zwierzęta;
zoometria
[gr.],
nauka zajmująca się analizą budowy i proporcji ciała zwierząt na podstawie wyników jego pomiarów, oprac. metodami statystyki matematycznej.
zootrop
[gr. zoṓn ‘stworzenie’, ‘obraz’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
zoetrope, daedalum, ang. wheel of life,
urządzenie służące do uzyskiwania ruchomego obrazu, skonstruowane 1834 przez ang. matematyka W.G. Hornera (nazwane przez niego „daedalum”);
Zoranić Petar, ur. 1508(?), Zadar, zm. ok. 1569,
pisarz chorwacki;
Zorn
[corn]
Fritz, właśc. F. Fürchtegott Angst, ur. 10 IV 1944, Meilen, zm. 2 XI 1976, Zurych,
pisarz szwajcarski, tworzący w języku niemieckim;
Zorobabel, żył w VI w. p.n.e.,
książę żydowski z dynastii Dawidowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia