INDIANA

Encyklopedia PWN

Indiana
[ındiạ̈nə] Wymowa,
stan w środkowowschodniej części USA, na Niz. Wewnętrznych, pomiędzy południowem krańcem jez. Michigan a rz. Ohio;
Indiana
[ındiạ̈nə]
Robert, właśc. R. Clark, ur. 13 IX 1928, New Castle (stan Indiana), zm. 19 V 2018, Vinalhaven (stan Maine),
malarz amerykański;
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
Indian języki, języki indiańskie,
języki rdzennej ludności Ameryki prekolumbijskiej, do których zalicza się ok. 1000 etnolektów (najniższych jednostek klasyfikacyjnych używanych w klasyfikacji genetycznej, a obejmujących gwary, dialekty, zespoły dialektów i języki), bardzo zróżnicowanych, sklasyfikowanych w ok. 150 rodzinach, najczęściej ze sobą nie spokrewnionych;
traktaty z Indianami, tzw. traktaty numerowane,
umowy zawierane 1871–1921 przez Koronę brytyjską z plemionami indiańskimi na terytorium Kanady;
Biuro do spraw Indian, ang. Bureau of Indian Affairs,
urząd federalny w USA,
Ruch Indian Amerykańskich, ang. American Indian Movement (AIM),
organizacja mająca na celu udzielanie pomocy społeczności indiań. w USA i aktywizowanie jej do walki w obronie swoich praw, zał. 1968;
walki między osadnikami, później też amer. wojskami federalnymi, a Indianami w Ameryce Północnej.
muzyka Indian obu Ameryk.
Kolumb Krzysztof, hiszp. Cristóbal Colón, wł. Cristoforo Colombo, portug. Cristovão Colombo, ur. prawdopodobnie między 25 VIII a 31 X 1451, zm. 20 V 1506, Valladolid,
żeglarz w służbie hiszpańskiej, odkrywca Ameryki.
Oklahoma
[oukləhọu] Wymowa,
stan w środkowej części USA;
powstanie Pontiaca 1763, spisek Pontiaca,
wojna Indian z Brytyjczykami 1763–66 w Ameryce Północnej;
osiedla indiańskie, zakładane przez zakonnników: franciszkanów, kapucynów, a zwłaszcza jezuitów, na peryferiach kolonii hiszp. w Ameryce;
synkretyczny ruch rel. rozwijający się wśród Indian Ameryki Północnej od lat 70. XIX w. w Kalifornii, następnie na terenie Wielkiej Kotliny i na Wielkich Równinach;
latynoamer. naród wyłaniający się stopniowo z indiańskiego i hiszp. podłoża etnorasowego, kształtowany w granicach Boliwii;
idea przekształcenia wieloplemiennej zbiorowości Indian w Ameryce Północnej w jednolitą grupę etniczną i ukształtowania ogólnoindiańskiej tożsamości etnicznej odwołującej się do wspólnoty pochodzenia, dziejów, symboli, instytucji, wartości i wzorów zachowań.
Indianie Ameryki Północnej z grupy Algonkinów;
Benedict
[bẹnıdıkt]
Ruth Fulton Wymowa, ur. 5 VI 1887, Nowy Jork, zm. 17 IX 1948, tamże,
przedstawicielka amerykańskiej antropologii kulturowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia