III Rzeszy

Encyklopedia PWN

Jan III Sobieski, ur. 17 VIII 1629, Olesko k. Lwowa, zm. 17 VI 1696, Wilanów,
król polski od 1674.
Meinhard III
[mạinhart],
ur. między 1200 a 1205, zm. 1258,
hrabia Gorycji i Tyrolu;
Iwan III, ur. 22 I 1440, Moskwa, zm. 27 X 1505, tamże,
wielki książę moskiewski od 1462, syn Wasyla II;
Rzesza Niemiecka, niem. Deutsches Reich Wymowa,
określenie hist. państwa niemieckiego.
miejsca więzienia i odosobnienia, pracy niewolniczej i masowej zagłady, organizowane przez władze hitlerowskie 1933–45 na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych;
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia