III Rzeszy

Encyklopedia PWN

praca przymusowa wykonywana pod groźbą kary przez osobę, która nie przystąpiła do niej dobrowolnie;
nazwa państwa niem. 1933–45, → Rzesza Niemiecka.
Innocenty III, Lotario di Segni, Lotariusz z Segni, ur. ok. 1160, zamek Gavignano (obecnie w Anagni, Kampania), zm. 16 VII 1216, Perugia,
papież.
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, niem. Reichssicherheitshauptamt Wymowa (RSHA Wymowa),
centrala państw. policji bezpieczeństwa III Rzeszy i służby bezpieczeństwa partii hitlerowskiej.
Barnim III Wielki, ur. ok. 1300, zm. 24 VIII 1368,
książę szczeciński od 1345;
Hadrian III, święty, data ur. nieznana, zm. 2 IX 885, Spilimbergo k. Modeny,
papież od 884;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia