Gujanie

Encyklopedia PWN

Ludowy Kongres Narodowy, ang. People’s National Congress (PNC),
partia polit. Gujany; utworzony 1957
Maroni, hol. Marowijne,
rz. na granicy Gujany Fr. i Surinamu;
Nieuw Nickerie
[ni:w nı̣kəri:],
m. w północno-zachodnim Surinamie, u ujścia rz. Nickerie do O. Atlantyckiego, przy granicy z Gujaną;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Oiapoque
[ojapọk],
Oyapok,
rz. na granicy Brazylii i Gujany Francuskiej;
rz. na granicy Brazylii i Gujany Fr., → Oiapoque.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia