Grzbietem Mendelejewa

Encyklopedia PWN

Mendelejewa, Grzbiet, Mendeleyev Ridge, Alfa, Kordyliery Alfa-Mendelejewa,
grzbiet podmor. na dnie O. Arktycznego, w Basenie Kanadyjskim;
Kanadyjski, Basen, Canada Basin, Basen Laurentyński, Basen Północnokanadyjski, Basen Amerykańsko-Azjatycki,
basen oceaniczny w dnie O. Arktycznego;
Makarowa, Basen, Makarov Basin,
wydłużony basen śródoceaniczny w dnie O. Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a Grzbietem Mendelejewa;
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Arktycznego, → Mendelejewa, Grzbiet.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia