Grzbietem Śródatlantyckim

Encyklopedia PWN

Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
geol. rozległy system górski stanowiący wzniesienie dna oceanicznego, którego osiowa strefa odpowiada pod względem geologicznym granicy między rozchodzącymi się płytami litosfery.
Zachodnioindyjski, Grzbiet, Southwest Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Południowoatlantycki, Grzbiet, South Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Północnoatlantycki, Grzbiet, North American Ridge,
grzbiet śródoceaniczny na dnie Oceanu Atlantyckiego;
Wielorybi, Grzbiet, Walvis Ridge,
grzbiet podmor. w dnie południowo-wschodniej części O. Atlantyckiego;
Reykjanes, Reykjanes Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, północna część Grzbietu Śródatlantyckiego;
ocean między Europą, Afryką, Antarktydą i Ameryką, drugi na Ziemi według powierzchni, po Oceanie Spokojnym.
Gwinejski, Basen, Guinea Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Afryki Równikowej, Grzbietem Śródatlantyckim i Grzbietem Gwinejskim;
Argentyński, Basen, Argentine Basin,
rozległy basen oceaniczny w południowo-zachodniej części dna Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Ameryki Południowej a Grzbietem Śródatlantyckim;
Brazylijski, Basen, Brazil Basin,
basen oceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Ameryki Południowej a Grzbietem Śródatlantyckim;
Ewing
[jụ:ıŋ]
William Maurice Wymowa, ur. 12 V 1906, Lockney (stan Teksas), zm. 4 V 1974, Palisades (stan Nowy Jork),
geofizyk amer.; badacz oceanów i ich dna;
Gujański, Basen, Guyana Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między północno-wschodnim stokiem kontynentalnym Ameryki Południowej a Grzbietem Śródatlantyckim;
Hiszpański, Basen, Basen Iberyjski,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między Grzbietem Śródatlantyckim a stokiem kontynentalnym Półwyspu Iberyjskiego;
Kanaryjski, Basen, Canary Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przylądkowy, Basen, Basen Kapski, Cape Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między Grzbietem Śródatlantyckim a południową Afryką;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia