Grzbietem Łomonosowa

Encyklopedia PWN

Łomonosowa, Grzbiet, Lomonosov Ridge,
podmor. asejsmiczny grzbiet w dnie O. Arktycznego;
Amundsena, Basen, Fram Basin,
basen oceaniczny w okołobiegunowej części dna Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a śródoceanicznym Grzbietem Gakkela;
Eurazjatycki, Basen, Eurasia Basin,
basen oceaniczny na dnie Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a stokami kontynentalnymi Eurazji i Grenlandii;
Kanadyjski, Basen, Canada Basin, Basen Laurentyński, Basen Północnokanadyjski, Basen Amerykańsko-Azjatycki,
basen oceaniczny w dnie O. Arktycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia