Gruźlica przewodu pokarmowego

Encyklopedia PWN

gruźlica, tuberkuloza,
med. zakaźna choroba ludzi i zwierząt wywołana przez bakterie, prątki gruźlicy;
zakaźna, zaraźliwa, bakteryjna choroba wszystkich ssaków domowych i dzikich oraz ptaków, wywołana przez prątek typu bydlęcego (wrażliwe nań są wszystkie ssaki) i ptasiego, rzadziej przez prątek typu ludzkiego;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia