Gdynia

Encyklopedia PWN

statek pasażersko-towarowy zbudowany 1916;
Wenda Tadeusz Apolinary, ur. 23 VII 1863, Warszawa, zm. 8 IX 1948, Komorów k. Warszawy,
inżynier budowlany;
Wereszczyński Jan, ur. 22 I 1914, Łódź, zm. 29 VI 1991, tamże,
geodeta i kartograf;
Włodarski Bronisław, ur. 2 IX 1895, Tarnopol, zm. 9 IV 1974, Gdynia,
historyk mediewista;
Wnuk-Nazarowa Joanna, ur. 29 V 1949, Gdynia,
córka W. Wnuka, kompozytorka i dyrygent;
Wóycicki Kazimierz Tadeusz, ur. 14 X 1898, Warszawa, zm. 9 IX 1944, tamże,
syn Zygmunta, brat Stanisława; inżynier hydrotechnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia