Galaktyka

Encyklopedia PWN

Galaktyka
[gr. galaktikós ‘mleczny’],
układ obiektów astronomicznych, do którego należy m.in. Słońce i wszystkie widoczne gołym okiem gwiazdy.
galaktyka o mocy < 109 mocy Słońca (1035 W).
druga pod względem jasności galaktyka, widoczna nieuzbrojonym okiem;
galaktyki
[gr.],
grawitacyjnie związane układy gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii.
galaktyki, w których jądrach zachodzą intensywne procesy dysypacji energii nie związane bezpośrednio z ewolucją gwiazd, a prowadzące do emisji promieniowania.
układ niewielkiej (≤ 50) liczby galaktyk rozmieszczonych w obszarze o rozmiarach < 1 Mpc (parsek);
zbiorowisko galaktyk o gęstości przestrzennej 100–1000 razy przewyższającej średnią gęstość materii we Wszechświecie;
astr. największe spośród znanych galaktyk;
Lokalna Grupa Galaktyk, Grupa Lokalna, Układ Lokalny,
luźna grupa galaktyk związanych siłami grawitacyjnymi, do której należy nasza Galaktyka;
Seyferta galaktyki
[g. sejferta],
galaktyki aktywne słabo świecące radiowo, o jasności jądra w zakresie od opt. do rentgenowskiego nie przekraczającej jasności całkowitej gwiazd w galaktyce (czym różnią się od kwazarów);
aktywne jądra galaktyk, ang. Active Galactic Nuclei (AGN),
centralne części galaktyk aktywnych;
centralna część Galaktyki skupiająca ok. 75% jej masy;
galaktyki wykazujące dużą nadwyżkę promieniowania niebieskiego i nadfioletowego;
centralny obszar galaktyki spiralnej lub soczewkowatej,
dwie galaktyki w gwiazdozbiorze Kasjopei, położone blisko równika galaktycznego;
układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
astr. reguła mówiąca, że prędkość wzajemnego oddalania się galaktyk we Wszechświecie jest proporcjonalna do ich odległości;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
klasa aktywnych galaktyk o jasnościach przekraczających typowe jasności galaktyk.
Hubble
[habl]
Edwin Powell Wymowa, ur. 20 XI 1889, Marshfield (stan Missouri), zm. 28 IX 1953, San Marino (stan Kalifornia),
astronom i prawnik amerykański.

Materiały dodatkowe

Czy wiesz, że odległość Słońca od centrum naszej Galaktyki wynosi 30 tysięcy lat świetlnych?
Więcej ciekawostek znajdziesz w Encyklopedii przyrodniczej. Nauka i zabawa

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

galaktyka
1. «grupa planet, gwiazd i materii międzygwiazdowej, obracająca się wokół centrum»
2. Galaktyka «grupa planet, gwiazd i materii międzygwiazdowej, w skład której wchodzi Układ Słoneczny»

• galaktyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia