Frankfurcie n Menem

Encyklopedia PWN

Scheler
[szẹ:lər]
Max Wymowa, ur. 22 VIII 1874, Monachium, zm. 19 V 1928, Frankfurt n. Menem,
filozof niemiecki.
Schoenflies
[szọ̈:nfli:s]
Arthur Moritz, ur. 17 IV 1853, Gorzów Wielkopolski (niem. Landsberg an der Warthe), zm. 10 V 1928, Frankfurt n. Menem,
niem. matematyk i krystalograf;
Schopenhauer
[szọ:pnhauər]
Arthur Wymowa, ur. 22 II 1788, Gdańsk, zm. 21 IX 1860, Frankfurt n. Menem,
filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu filozoficznego o charakterze woluntarystycznym.
międzynar., krajowe i lokalne imprezy o charakterze komercyjnym mające na celu intensyfikację sprzedaży książek, ich propagowanie i reklamę, poszerzenie kontaktów zawodowych wydawców i księgarzy, a także autorów, tłumaczy, agentów literackich;
Beham Hans Sebald, ur. 1500, Norymberga, zm. 22 XI 1550, Frankfurt n. Menem,
brat Barthela, niem. malarz, miedziorytnik, rytownik;
Bułhakow, Bułgakow, Michaił A., ur. 15 V 1891, Kijów, zm. 10 III 1940, Moskwa,
rosyjski prozaik i dramatopisarz, z wykształcenia lekarz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia