Field

Encyklopedia PWN

field
[norw. fjeld],
płaskowyż o powierzchni wyrównanej przez erozję lodowcową, charakterystyczny dla Gór Skandynawskich.
Field
[fi:ld]
Cyrus West, ur. 30 XI 1819, Stockbridge (stan Massachusetts), zm. 12 VII 1892, Nowy Jork,
finansista amerykański; pionier telegraficznej łączności transatlantyckiej;
Field
[fi:ld]
John, ur. 26 VII 1782, Dublin, zm. 23 I 1837, Moskwa,
irlandzki pianista i kompozytor;
never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few
[nẹwər ın đə fi:ld əw hjụ:mən kọnflıkt uəz səu macz əud baı səu mẹni tu səu fju:; ang.],
nigdy na polach bitew tak liczni nie zawdzięczali tak wiele, tak nielicznym;
góry na Półwyspie Skandynawskim, w Norwegii, Szwecji i Finlandii;
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia